Vodnik po nakupih

Akcija, Popust

Z označevalcem »AKCIJA« so označeni izdelki, ki imajo znižano Mercatorjevo redno maloprodajno ceno in so vključeni v redne, hipermarket, supermarket ali sezonske akcije (izdelki sezonske narave) ter lokalne akcije (le-te se izvajajo na ravni ene ali več enot).

Z označevalcem »AKCIJA« lahko označujemo tudi izdelke, ki so vključeni v kakršnekoli pospeševalno prodajne aktivnosti specifičnega značaja (npr.: gratis ponudbe, ponudbe izdelkov, ki se jim cena znižuje z nakupom večjih količin, popusti na blagovne znamke in blagovne skupine izdelkov).

Aktivnost lahko velja tudi samo s kuponom, kar je razvidno iz označevalca, ki ima pripis KUPON.


Gratis

Z oznako Gratis označujemo izdelke pri nakupu katerih določeno količino le-teh kupci prejmejo brezplačno (ob nakupu osnovne količine izdelkov je dodatna količina izdelkov gratis). V primeru izdelkov, ki so vključeni v tovrstno aktivnost je osnovna vidna tako, da se z miško premaknete čez označevalec, ob tem se izpiše mehanika.

Aktivnost lahko velja tudi samo s kuponom, kar je razvidno iz označevalca, ki ima pripis KUPON.

Razen v izjemnih primerih se kot gratis izdelek obračuna najcenejši izdelek.


Pika prihranek

Z označevalci za »PIKA PRIHRANEK« označujemo izdelke, ki imajo bodisi znižano Mercatorjevo redno maloprodajno ceno in se znižanje prizna izključno imetnikom Pika kartice, bodisi izdelki, ki so vključeni v različne pospeševalno prodajne aktivnosti za Pika kartico, ki so specifičnega značaja (izdelki za katere imetnikom Pika kartice priznamo večkratnike pik, dodatne pike, menjavo pik za popust). Z označevalcem so označeni izdelki, ki jih predstavljamo v komunikacijskih kanalih, ki so namenjeni izključno imetnikom Pika kartice ali pa so objavljeni v Mercatorjevih letakih in javno dostopnih medijih, kjer je navedena tudi veljavnost ugodnosti za izdelke.

Aktivnost laho velja tudi samo s kuponom, kar je razvidno iz označevalca, ki ima pripis KUPON.


Spletna ugodnost    

Z označevalcem »SPLETNA UGODNOST« so označeni izdelki, ki imajo znižano Mercatorjevo redno maloprodajno ceno in so vključeni v posebne spletne aktivnosti ter ne veljajo v ostalih poslovalnicah Mercatorja.


Darilo    

Z označevalcem »DARILO« so označeni izdelki, ob nakupu katerih kupec prejme darilo, ki je lahko pogojeno z nakupom izbranih izdelkov, izbrane blagovne znamke in podobno. Kupec podrobnejše informacije o darilu vidi, če z miško zapelje preko označevalca. Podrobnosti so običajno navedene tudi na banerjih, ki se pojavljajo med izdelki na različnih kategorijah.


Eko izdelki   

Z označevalcem "EKO" so označeni živilski izdelki, ki so prejeli certifikat s strani uradno pooblaščene kontrolne organizacije. EKO certifikat je dokument, s katerim se potrjuje skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil, z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo.

Znak za okolje Evropske unije (Ecolabel flower oziroma okoljska marjetica) je zelo zanimiv instrument zagotavljanja varstva okolja, ki je prostovoljen in osnovan na tržni osnovi. Znak odlikuje proizvode oziroma storitve, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila glede uporabnosti. Okoljska marjetica pomeni za njenega pridobitelja dodano vrednost in konkurenčno prednost na rastočem trgu blaga in storitev.

Znak za okolje je znak, ki ga je Evropska unija vpeljala v svoj pravni red že od leta 1992, njegovega pridobitelja pa zavezuje k trajni strategiji varovanja okolja v največji možni meri v celotnem življenjskem obdobju proizvodov oziroma storitev, ki jih ponuja tržišču.

Več o okoljski marjetici: http://goo.gl/iQ6ZHG


Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 3 let    

Z označevalcem so označeni izdelki, ki bi lahko bili nevarni za otroke, mlajše od 3 let. Navodila z navedbo o posebnih nevarnostih se nahajajo v navodilih za uporabo, ki jih boste prejeli ob nakupu. 

Ta omejitev ne velja za igrače, ki so zaradi svojega delovanja, velikosti, posebnosti, lastnosti ali iz drugih tehtnih razlogov, očitno neprimerne za otroke mlajše od 3 let.


Radi imamo domače   

Z označevalcem »Radi imamo domače« so označeni izdelki izdelki lokalnih dobaviteljev.