Spletni bonus

Spletni bonus je znesek, ki ga lahko prejmete preko različnih promocijskih aktivnosti in ga v spletni trgovini lahko koristite kot popust. Izkoristite ga lahko v procesnem nakupu pri pregledu košarice. V posebno okno vpišete poljubni znesek, ki ga želite koristiti.

Spletni bonus se upošteva in obračuna kot popust. Celoten popust se porazdeli in obračuna pri vsakem izdelku posebej. Popust velja za izdelke, pri katerih promocijske aktivnosti veljajo. 

Obračunan popust s spletnim bonusom zniža končni znesek za plačilo. Ta znesek je tudi veljaven znesek za obračun dostave.  

x white logo