Mercator Spletna trgovina

Nagradne igre

Splošni pogoji in pravila za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri »Mercator spletna trgovina«
1. ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre z nazivom »Mercator spletna trgovina« (v nadaljevanju igra) organizira in izvaja Mercator d.o.o., matična številka: 5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI 45884595, e-mail: info@mercator.si (v nadaljevanju organizator).
2. NAMEN
Namen nagradne igre je promocija Mercator Spletne trgovine https://trgovina.mercator.si/market.
3. PRAVICA DO SODELOVANJA
3.1 Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
3.2 V nagradni igri ne smejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Mercator d.o.o., ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.
3.3 Za sodelovanje v igri mora vsak posameznik opraviti spletni nakup v višini nad 20 EUR v Mercator Spletni trgovini: https://trgovina.mercator.si/market.
4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra bo potekala v treh fazah od 1. 10. 2022 do 14. 12. 2022.
- Prva faza: vsi posamezniki, ki bodo med 1. 10. 2022 in 14. 10. 2022 opravili spletni nakup v višini nad 20 EUR v Mercator Spletni trgovini (https://trgovina.mercator.si/market) bodo samodejno uvrščeni v žreb za dobroimetje v višini 300 EUR (1x) ali 30 EUR (10x), ki ga bodo prejeli na profil, s katerim so opravili spletni nakup. Dobroimetje bo možno unovčiti samo v Mercator Spletni trgovini.
- Druga faza: vsi posamezniki, ki bodo med 1. 11. 2022 in 14. 11. 2022 opravili spletni nakup v višini nad 20 EUR v Mercator Spletni trgovini (https://trgovina.mercator.si/market) bodo samodejno uvrščeni v žreb za dobroimetje v višini 300 EUR (1x) ali 30 EUR (10x), ki ga bodo prejeli na profil, s katerim so opravili spletni nakup. Dobroimetje bo možno unovčiti samo v Mercator Spletni trgovini.
- Tretja faza: vsi posamezniki, ki bodo med 1. 12. 2022 in 14. 12. 2022 opravili spletni nakup v višini nad 20 EUR v Mercator Spletni trgovini (https://trgovina.mercator.si/market) bodo samodejno uvrščeni v žreb za dobroimetje
v višini 500 EUR (1x) ali 50 EUR (10x), ki ga bodo prejeli na profil, s katerim so opravili spletni nakup. Dobroimetje bo možno unovčiti samo v Mercator Spletni trgovini.
5. PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi splošnimi pogoji in pravili za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri ter Politiko varstva osebnih podatkov za nagradno igro »Mercator spletna trgovina« ter ju tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta splošna pravila in pogoji za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
6. NAGRADNI SKLAD
V nagradnem skladu so naslednje nagrade:
- Prva faza: 1x dobroimetje v vrednosti 300 EUR, 10x dobroimetje v vrednosti 30 EUR,
- Druga faza: 1x dobroimetje v vrednosti 300 EUR, 10x dobroimetje v vrednosti 30 EUR,
- Tretja faza: 1x dobroimetje v vrednosti 500 EUR, 10x dobroimetje v vrednosti 50 EUR.
Pri podelitvi nagrad se upoštevajo vsi posamezniki, ki so v določenem terminu (točka 4) opravili nakup v višini vsaj 20 EUR v Mercator Spletni trgovini.
7. ŽREBANJE IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
Žrebanje prve faze bo 17. 10. 2022. Organizator bo nagrajence o izidu žrebanja telefonsko obvestil do 19. 10. 2022.
Žrebanje druge faze bo 16. 11. 2022. Organizator bo nagrajence o izidu žrebanja telefonsko obvestil do 18. 11. 2022.
Žrebanje tretje faze bo 15. 12. 2022. Organizator bo nagrajence o izidu žrebanja telefonsko obvestil do 16. 12. 2022.
Vsa žrebanja se bodo izvedla na sedežu organizatorja in ne bodo javna. Žrebanja bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre. Izid žrebanj bo naključen.
Zapisniki o žrebanju bodo vsebovali naslednje podatke:
- datum, ura in kraj žrebanja,
- člani komisije,
- odločitve komisije,
- izžrebanci oz. nagrajenci,
- ura zaključka žrebanja.
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.
Komisija bo nadzirala izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.
Ravnanje in odločitve komisije se navedejo v zapisniku.
Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.
Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.mercator.si in sicer po posameznih žrebanjih od 19. 10. 2022 naprej.
8. PREVZEM NAGRADE
Ko organizator preko telefona pokliče nagrajenca, mu mora nagrajenec sporočiti katero uporabniško ime uporablja v Mercator Spletni trgovini.
Organizator bo vsem nagrajencem naložil dobroimetje v vrednosti nagrade v roku 3 delovnih dni od prejema zahtevanih podatkov.
Nagrajenci, katerih vrednost nagrade presega 42,00 EUR, so po zakonu davčni zavezanci in so dolžni ob prevzemu nagrade organizatorju sporočiti tudi naslednje podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko.
V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli.
Organizator bo od dobitka nagrade, ki presega vrednost 42,00 EUR, za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.
Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih ali napačnih osebnih podatkov ali napačnega uporabniškega imena.
Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh pravil ni mogoča.
9. PRAVICE V ZVEZI S KORIŠČENJEM IN UPORABO NAGRAD
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.
Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v višjih zneskih od tistih, ki so navedene v teh pravilih.
10. PREKINITEV IGRE ALI SPREMEMBA SPLOŠNIH DOLOČIL
Organizator lahko Igro kadarkoli prekine ali spremeni splošne pogoje in pravila nagradne igre, o čemer na primeren način obvesti sodelujoče v nagradni igri.
11. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje aplikacije in/ali družabnega omrežja Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
- sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade,
- tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Facebook strani MERCATOR, Mercator Spletne trgovine, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.
12. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov za nagradno igro »Mercator spletna trgovina« in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR), in sicer zgolj za namen izvedbe te nagradne igre in jih v ta namen hrani še 30 dni po zaključku nagradne igre, osebne podatke nagrajenca pa v skladu z določili davčnih predpisov.
13. DRUGE DOLOČBE
S sodelovanjem v igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh splošnih pogojev in pravil.
Organizator izjavlja, da igro organizira organizator, ter da igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Facebooka. Facebook nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v igri, se predložijo organizatorju.
Če ni v teh splošnih pogojih in pravilih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške z nakazilom dobroimetja v Mercator Spletni trgovini krije organizator.
Pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno/nagradne-igre, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja igre, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.
Stran gre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem organizatorja.
V primerih, ki jih ti splošni pogoji in pravila ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje.
V Ljubljani, 1. 10. 2022                                                                                                                                                                                  POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.o.o.
x white logo

Na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke, ki so nujni za delovanje spletnega mesta (zahtevani piškotki), za spremljanje obiska na spletnem mestu z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje (piškotki za spremljanje statistike) in piškotke za oglaševanje (piškotki za trženje). Če se strinjate z namestitvijo vseh navedenih piškotkov, kliknite »Dovolim vse in zapri«, sicer pa dovoljenja lahko vedno uredite v »Nastavitvah piškotkov«. V primeru, da ne opravite izbire, bodo naloženi zahtevani piškotki.

Nastavitve za uporabo piškotkov

Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.

Zahtevani piškotki omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po spletišču in dostop do posebnih delov spletišča. Spletna stran brez teh piškotkov uporabniku ne zagotavlja polnega delovanja. Sem uvrščamo tudi piškotke, namenjene prilagoditvi obnašanja ali izgleda spletnega mesta ob naslednjih obiskih, na primer za prikaz v izbranem jeziku.


Piškotki za statistiko anonimno zbirajo in javljajo informacije lastnikom spletnih mest. S tem jim pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, in na podlagi teh informacij izboljšati uporabniško izkušnjo.


Piškotki za trženje anonimno zbirajo podatke o vaših obiskih spletnih strani. Uporabljajo jih oglaševalci, da vam prikazujejo oglase, ki so ustreznejši in zanimivejši za vas.

Vaše nastavitve so bile shranjene