Izbira načina in kraj dostave

Dostava na dom

Pri dostavi na dom -  KLIK na DOM najprej izberete lokacijo za dostavo. Lokacijo za dostavo vam že predlagamo in je enaka vašem naslovu ob prijavi v spletno trgovino. Za dostavo lahko izberete tudi drugo lokacijo. Dodate lahko več lokacij in jih poimenujete.


Prevzem na prodajnem mestu

Pri prevzemu na prodajnem mestu - KLIK in DVIG vam ponudimo možne lokacije za prevzem. Prevzemno mesto lahko izberete med ponujenimi lokacijami Hipermarketov Mercator.


Izbira časovnega okna

Po izbiri načina prevzema naročila vam ponudimo še izbiro časovnega okna. Izberete dan in čas, ko želite naročilo prevzeti. Naročilo je možno oddati največ 4 dni vnaprej. Poleg izbranega termina je vidna tudi cena dostave.


x white logo